Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Jan Paweł II - Patron naszego przedszkola:

 

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i się umacnia. Przychodząc na świat, przynoszą ze sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia. We wszystkim od nas uzależnione, zwłaszcza na wczesnych etapach życia, są naturalnym wezwaniem do solidarności. Nieprzypadkowo Jezus wezwał uczniów aby mieli dziecięce serca (por. Mk 10, 13-16).  Każde dziecko przychodzące na świat jest "epitafią" Boga, jest darem życia, nadziei i miości.

lukow.przedszkole@gmail.com

tel. 608 658 888 lub 25  798 23 53

karta zgłoszenia do wypełnienia - LINK

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI

 

 1. Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Jana Pawła II w Łukowie przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 3. Liczba oddziałów w przedszkolu wynosi 5.

 4. Liczebność dzieci w oddziale wynosi 25.

 5. Przedszkole prowadzi nabór ciągły z uwzględnieniem ilości wolnych aktualnie miejsc.

 6. O przyjęciu dziecka do placówki decyduje dyrektor przedszkola.

 7. Zainteresowany rekrutacją rodzic składa u dyrekcji wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola" i odbywa rozmowę rekrutacyjną z Siostrą Dyrektor.

 8. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do placówki oraz wpłacenia bezzwrotnego wpisowego w wysokości 150zł.

 9. Brak potwierdzenia woli i niewpłacenie wpisowego w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

lukow.przedszkole@gmail.com

tel. 608 658 888 lub 25  798 23 53

lukow.przedszkole@gmail.com

tel. 608 658 888 lub 25  798 23 53

ATRAKCYJNA OFERTA 

PRZYSTĘPNA CENA

 

R.SZK. 2021/22

 

PRZEDSZKOLE CZYNNE  6:30 - 16:30

 

OPŁATA STAŁA - tzw. czesne 250 zł

(w tym m.in. :

 • realizacja zajęć programowych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego MEN,

 • opieka psychologa,

 • opieka logopedy,

 • terapia pedagogiczna,

 • terapia ręki

 • rytmika,

 • śpiew, schola,

 • zajęcia SPORT I ZDROWIE,

 • zajęcia sensoryczne,

 • angielski,

 • religia,

 • wydarzenie kulturalne np.: koncerty, teatrzyki, audycje muzyczne i inne atrakcje na terenie przedszkola)

 

- zniżki dla rodzeństwa - 150 zł

- opłata wakacyjna 100 zł

 

STAWKA ŻYWIENIOWA  

8 zł/dzień - kuchnia domowa

 

BOGATA OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH według życzenia rodziców - szczegóły w zakładce ZAJĘCIA