Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Jan Paweł II - Patron naszego przedszkola:

 

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i się umacnia. Przychodząc na świat, przynoszą ze sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia. We wszystkim od nas uzależnione, zwłaszcza na wczesnych etapach życia, są naturalnym wezwaniem do solidarności. Nieprzypadkowo Jezus wezwał uczniów aby mieli dziecięce serca (por. Mk 10, 13-16).  Każde dziecko przychodzące na świat jest "epitafią" Boga, jest darem życia, nadziei i miości.

MISJA PRZEDSZKOLA

Jako placówka katolicka, uczymy naszych wychowanków wraz z rodzinami życia opartego na fundamencie wiary oraz staramy się wprowadzać ich w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Zapatrzeni w ideał Najświętszej Rodziny z Nazaretu wszyscy tworzymy atmosferę domu, w którym panuje pokój, miłość i zaufanie. Zaangażowanie Rodziców w życie przedszkola, wspólna wymiana doświadczeń oraz bogactwo form współpracy służy dobru dziecka i jego rodziny.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Ponadto promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec Rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Praca w naszym przedszkolu ukierunkowana jest na:

  • wychowanie w duchu katolickim poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniom z Bogiem;

  • współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym, harmonijnym rozwoju;

  • towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspomaganie go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie;

  • pomoc dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych;

  • wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka oraz rozwijanie jego zainteresowań;

  • rozwój intelektualny i przygotowanie dziecka do spełniania obowiązku szkolnego;

  • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb;

  • zapewnienie bezpieczeństwa.

 

Spełniając wyznaczoną misję, nasze przedszkole troszczy się o realizację potrzeb wszystkich członków społeczności przedszkolnej poprzez:

WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĘ PROCESU  EDUKACYJNEGO

Przedszkole posiada Program Adaptacyjny „Przedszkolakiem być” oraz Program wychowawczy „Wzrastamy w Nazarecie”.

Działania edukacyjne prowadzone są w oddziałach przedszkolnych obejmujących grupy dzieci 2,5; 3; 4; 5 i 6-letnich. Dzieci 6-letnie objęte są rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

lukow.przedszkole@gmail.com

tel. 608 658 888 lub 25  798 23 53

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Łukowie

lukow.przedszkole@gmail.com

tel. 608 658 888 lub 25  798 23 53